Co zde najdete

Vyhledávání


Naše anketa

Požadujete QSK?
Počet hlasů: 39

DX Code of Conduct


VibroplexBegali

O Morse rss

Základní informace


Strana:  1 2   další »

Nepřijde vám to trochu líto?

U nás se pořád mele pantem kolem práce s mládeží, kroužků a kolektivek (vím, že se má říkat „radioklubů“, příp. „klubových stanic“, ale pro mě to vždycky byly a budou kolektivky). Všude se mele páté přes deváté, dotace, peníze, prostory, peníze, telegrafie, peníze a zas peníze…

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 18.9.2022 20:11  •  Přečteno: 5995x

Personalizujte si svůj CW signál

Poměrně často se stává, že v chumlu volajících stanic jsou všichni přibližně stejně silní, vysílají stejnou rychlostí a jejich telegrafie je jednotná, dle normy. Kdo se dovolá nejdřív?

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 23.8.2022 19:41  •  Přečteno: 4772x

Vše o squeeze klíčování (část 1.)

Karl Fischer, DJ5IL

Ačkoli radioamatéři vynalezli a propagovali elektronické klíče, jsou dnes jejich znalosti různých režimů klíčování v případě klíčů s dvoupákovým manipulátorem (pastičkou) poněkud slabší. Proto vznikla tato recenze s vysvětlením do hloubky ...

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 12.11.2021 2:25  •  Přečteno: 11597x

Vše o squeeze klíčování (část 2.)

Karl Fischer, DJ5IL

Druhá, závěrečná část příběhu nás zavede od ručních klíčů a bugů přes režim Ultimatic až k moderním jambickým klíčům. Teorie a vývoj těchto inovací jsou podrobně rozebrány...

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 12.11.2021 2:19  •  Přečteno: 11307x

QSK je slovo do pranice

Q-kód QSK s otazníkem znamená "Můžete mne poslouchat mezi vašimi značkami? Mohu v kladném případě přerušit vaše vysílání?". Bez otazníku je obvykle používán jako podstatné jméno, označující vlastnost používaného zařízení - možnost poslouchat mezi vlastními značkami.

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 5.11.2021 16:03  •  Přečteno: 18068x

Český Morse Trenér Sinus

Český Morse Trenér je určen k tréninku příjmu českých slov morseovky pro všechny, kteří již uspokojivě ovládají příjem všech znaků abecedy.

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 6.5.2021 20:12  •  Přečteno: 24344x

Učebnice Morse Kochovou metodou

Důvodem vzniku této učebnice byla snaha uvést do praxe moderní metodu, maximálně zefektivňující výuku. Většina dostupných učebnic a výukových plánů totiž vychází z klišé „nejdřív pomalu, pak během výuky zrychlovat“. Je však známým faktem, že tento postup je nejhorším ze všech možných, protože vede k vytváření mentálních bloků, bránících překonat určitou rychlost. Už méně se mluví o tom, že telegrafie není o rychlosti, ale o přesnosti. Rychlost je sice podmínkou nutnou, nikoli však postačující.

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 9.1.2021 18:26  •  Přečteno: 16646x

Analyzátor klíčování s Arduinem

Analyzátor klíčování slouží k odhalení problémů s časováním klíčovacího systému transceiveru, PA a všech zařízení v signálové cestě. Jde o velmi specializovaný přístroj, který zcela určitě nebude používán každý den. Je však velmi jednoduchý a náklady na jeho konstrukci nemusí přesáhnout 100 Kč, takže se určitě vyplatí. Použijeme ho nejen tehdy, když si potřebujeme ověřit, je-li transceiver vhodný pro CW provoz, ale i pokud je třeba sestavit staniční „setup“ pro závod či expedici. Analyzátor reaguje nejen na výstup elektronického klíče, ale je opatřen i vstupem, kam lze přivést signál z anténního konektoru, pak je vyhodnocován celý vysílací řetězec. Díky tomu se uplatní i tehdy, přibude-li např PA a s výhodou ho využijí i VKV amatéři k nastavení různých sekvencerů, používaných při přepínání koaxiálních relé na stožáru.

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 4.5.2020 11:42  •  Přečteno: 26765x

Povídání o weightingu

Motto: všechno je na ho**o, jenom včely jsou na med. Ale med je, jak známo, na ho**o. Štelujte si weighting, jak chcete, stejně bude všechno jinak...

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 13.11.2016 17:16  •  Přečteno: 33224x

Ultimatic mode

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 20.9.2016 10:30  •  Přečteno: 39247x

ONTECH

Že i při CW se může v různých formách projevovat dyslexie i rozličné "logopedické" poruchy se moc neví. Existují však i operátoři, kteří "berou" 40 WPM (200 zn./min.), ale jakmile dojde na vysílání, je zle.

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 12.9.2016 16:40  •  Přečteno: 63352x

Joinedupsending

Jeden ze starších článků Rogera, G3SXW upozorňuje na jeden častý nešvar při vysílání - chybějící nebo příliš krátké mezery mezi znaky. Jak takové "zmatlání" ovlivňuje čitelnost a srozumitelnost, je humornou formou podáno v článku, jehož originál byl uveřejněn v časopise FOCUS 2 (Spring '90).

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 12.9.2016 16:03  •  Přečteno: 32631x

Klíčujeme jambicky

Když někdo 30 let "fackuje" svou jednopákovou pastičku ze strany na stranu a vyhovuje mu to, ať to dělá dál. Pokud tohle zvládnete rychlostí 30 WPM (150 zn./min.) po dobu jedné hodiny, klidně si dál nechejte své "jednopádlo" a jambické záležitosti přenechejte básníkům.

Kdo však začíná, nemá dnes opravdu žádný důvod učit se na nejjednodušším klíči s jednopákovou pastičkou - většina pastiček na trhu je ve dvoupákovém provedení a jsou určené pro jambické klíčování a i ten nejlevnější klíč zvládne tento způsob klíčování ve všech variantách.

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 12.11.2015 19:42  •  Přečteno: 44007x

Volba správné metody

Vliv metody na výsledek výuky se přeceňuje. Kdo se touto problematikou zabývá delší dobu, potvrdí, že volba metody je svým způsobem módní záležitost. Byla tu metoda nepodobných znaků, metoda podobných znaků, Farnsworthova, Candlerova, Kochova metoda a spousta dalších. Jinak učí Morse DJ4UF, jinak K7QO a všichni ujišťují, že ta jejich metoda je ta pravá, která vede k zaručenému úspěchu.

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 7.9.2015 12:32  •  Přečteno: 41298x

Jaký klíč?

Nemusíte číst celý článek, pro své CW vybavení si stačí zvolit jednu ze dvou variant:

  1. Minimalistická - ruční klíč RM31 + YACK
  2. Optimální - ruční klíč Junker DGBM + NanoKeyer

V obou případech si pořídíme co nejlepší pastičku, o tom ale bude další článek.

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 8.5.2015 1:54  •  Přečteno: 60665x

Strana:  1 2   další »