Co zde najdete

Vyhledávání


Naše anketa

Požadujete QSK?
Počet hlasů: 10

DX Code of Conduct


VibroplexBegali

Teprve telegrafií je radioamatéřina krásná!

Věnováno všem, kteří chtějí telegrafii používat ke komunikaci.

"I have never known a person who was truly proficient with code to dislike it: on the contrary, the more proficient they are, the more they love it. The Morse code is a means of communication, a new way to enjoy expressing yourself."

William G. Pierpont, N0HFF


"Nikdy jsem nepoznal nikoho, kdo Morse opravdu uměl a neměl ho rád. Naopak, čím lépe někdo Morse umí, tím víc ho miluje. Morse je způsob komunikace a nová cesta k sebevyjádření".

Telegrafie je jediným nehlasovým (nefonickým) druhem modulace, který lze přijímat uchem. Její nevýhodou však je, že je třeba se jí naučit...

Co však znamená umět telegrafii? Většina radioamatérů je přesvědčena, že to znamená umět přijímat a vysílat "morseovku" určitou rychlostí a čím rychleji, tím lépe. Umět vysílat a přijímat je podmínka sice nutná, ale nikoli postačující. K jejímu zvládnutí byly vyvinuty určité metody (Farnsworthova, Candlerova, Kochova apod.), které výuku usnadňují a zefektivňují. Pokud projdeme tímto procesem, budeme sice pravděpodobně umět telegrafii přijímat CW OPa vysílat až do určité rychlosti, kterou jsme si vytkli jako cíl, ale žádná metoda nás nenaučí telegrafii používat ke komunikaci. V praxi se to projevuje tak, že spousta OK stanic je schopná v CW závodech dosahovat výsledků, ale povídavé spojení v otevřené řeči nezvládnou.

Problém neumění komunikovat CW provozem zřejmě souvisí i s celkovým pohledem na radioamatérskou činnost. Když se podíváme na provozně orientované radioamatéry, zjistíme, že valná většina z nich chce jen soutěžit. Důsledkem jsou zarušená pásma a totální úpadek disciplíny.

Možná tedy umíme přijímat a vysílat, ale prakticky komunikovat na CW nedokážeme. Nemá však smysl nad tímto stavem pobrekávat, je třeba s tím něco dělat a proto vznikly tyto stránky.

 


 

Co se chystá?


Čas koronavirový lze využít různě. Já jsem se ponořil do hlubin tohoto webu ve snaze najít, co by bylo možné zlepšit. A co jsem našel?

Je tu poměrně obsáhlý „sklad“ souborů ke stažení. Většinou se jedná o materiály jen velmi těžko dostupné, zpravidla originály, které jinde nenajdete, i kdybyste si ugooglili myš až k jejímu trpkému zničení. Tento archiv je fakticky nenalinkován, odkazy do něj vedou z jednotlivých článků, ale informaci o jeho obsahu tu nenajdete. Určitě by stálo za to zavést rubriku „Download“ či „Ke stažení“, kde by byl najednou uveden veškerý obsah tohoto archivu. Už se na něm pracuje.

Ve světě je spousta stránek, jejichž obsah se týká telegrafie jak v technickém, tak i v provozním směru. Naše sbírka odkazů je však poměrně chudá a neměnná. Je čas to změnit, aby se tyto stránky staly skutečným rozcestníkem všech, kteří mají rádi telegrafii a provoz CW.

Na obě uvedené kategorie se nevztahuje výpis novinek na titulní stránce. Změny uvidíte teprve, až příslušnou část tohoto webu navštívíte. Nezapomeňte proto sledovat, co se změnilo!

 

  Poslední příspěvky

Vše o squeeze klíčování (část 1.)

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 12.11.2021 2:25  •  Přečteno: 6206x

Vše o squeeze klíčování (část 2.)

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 12.11.2021 2:19  •  Přečteno: 6165x

QSK je slovo do pranice

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 5.11.2021 16:03  •  Přečteno: 7748x

Český Morse Trenér Sinus

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 6.5.2021 20:12  •  Přečteno: 14314x

Učebnice Morse Kochovou metodou

Autor: OK1RR  •  Vydáno: 9.1.2021 18:26  •  Přečteno: 10601x


Disclaimer

  1. Autor tohoto webu neodpovídá za žádné (přímé či nepřímé) škody, újmy a úhony, způsobené použitím informací zde uvedených.

  2. Autor tohoto webu se vědomě nedopouští porušování autorských práv a vyhýbá se zveřejňování informací, chráněných autorskými zákony. Pokud objevíte informaci, u které např. chybí citace nebo znáte jejího autora a ten zde není uveden, informujte mě pomocí vzkazu.

  3. Jakákoli podobnost s osobami žijícími či zemřelými, místy existujícími či zaniklými a skutečnostmi přítomnými či historickými je čistě náhodná.

  4. Informace jsou zde uveřejné v dobré víře, že jsou úplné a správné. Pokud objevíte informaci, která tomu neodpovídá, informujte mě pomocí vzkazu. Jest však míti na zřeteli, že tento web neslouží výzkumu ani převratným inovacím ... jinými slovy vše, co zde najdete, už někdo někdy řekl, napsal nebo nakreslil.

  5. Závěry zde publikované se mohou jevit jako přehnané. Pamatujme však, že sledujeme naprosto jiné cíle, než o jakých dosud bývala řeč v souvislosti s výukou Morse a s praxí na pásmech.

  6. Je velmi pravděpodobné, že autorův smysl pro humor nebude 100% kompatibilní s tím vaším. Důležité však je, že jakýs takýs smysl pro humor existuje na obou stranách.

  7. Posláním těchto stránek je informovat. Nic z toho, co je uveřejněno na těchto stránkách nebylo psáno proto, aby se to stalo předmětem diskuse. Nic nebylo psáno ani k větší slávě nebo dokonce k obohacení autora (sponzorské dary se nepřijímají). Pamatujte - nelíbí se vám to? Tak to nečtěte!

  8. Reklama nebude na těchto stránkách poskytována, žádosti o pronájem prostoru nebo propagaci výrobku či služeb nebudou akceptovány. Pokud je zde zmíněn nějaký výrobek, je to pouze na základě osobní dobré zkušenosti autora těchto stránek.

  9. Komentáře pod články zde nejsou a nikdy nebudou, stejně jako nebude na těchto stránkách dán prostor k diskusi. O nic podobného zde nestojíme!

  10. Máte-li jakékoli připomínky, neostýchejte se mi napsat. Já se na oplátku nebudu ostýchat vám neodpovědět...


Poděkování

Chtěl bych tímto poděkovat Petru Hložkovi, OK2CQR (OK7AN), za zajištění a zasponzorování domény telegrafie.cz pro tento web, za přenesení jeho obsahu z původního umístění a oživení pod protokolem https. Nenechte si ujít nejen jeho zajímavé radioamatérské i osobní stránky, ale zejména velký projekt CQRlog (hodnocený jako na světě nejlepší staniční deník pro Linux) a HamQTH – free online Callbook s úložištěm online deníků, předpovědí podmínek šíření na základě VOACAP a dalšími zajímavostmi.

73,                
Martin, OK1RR

OK1RR a OK7AN

(Petr, OK2CQR a Martin, OK1RR)

Stránky jsou v provozu od 11. 11. 2015