Co zde najdete

Vyhledávání


Naše anketa

Požadujete QSK?
Počet hlasů: 39

DX Code of Conduct


VibroplexBegali

Kategorie: Tak takhle tedy ne!

Nevhodná metoda výuky

Při výuce telegrafie platí staré známé pravidlo: kdo se nikdy neučil telegrafii, je jako nepopsaný list. Kdo se ji učil a neuspěl, má svůj list pořádně pokaňkaný. Pokud vám přestane učení jít a už vás to nebaví, dostaví se pocit frustrace. Možná se vám podaří ho překonat a jdete-li na zkoušku, nakonec ji složíte, ale telegrafista z vás nikdy nebude.

Když vám výuka nejde, neznamená to, že vám chybí talent. Můžete být obětí špatné metody a právě jedna z nejhorších se po dlouhá desetiletí praktikovala ve Svazarmu. Ta možná (a s velkými pochybnostmi) mohla být použitelná pro výcvik armádních "živých robotů", kteří přijmou zprávu a napsanou ji předají dál nebo dostanou nesrozumitelnou změť znaků, kterou odvysílají. Je však zcela nepoužitelná pro toho, kdo by se chtěl naučit pomocí Morse komunikovat a kdo by si měl Morse zamilovat pro celý život. Umění Morse vám umožní komunikovat i tehdy, když ostatní komunikovat nemohou.

Je to tedy další svoboda, ale svazarmovcům určitě o svobodu nešlo. Šlo o maximální počet živých robotů, schopných předat zprávu, ve svazarmovských kolektivkách šlo o co největší počet branců, schopných stát se radisty Československé lidové armády. Pokud se z některých stali radioamatéři, byl to jen vítaný postranní efekt - byli získáni další, kteří budou mít i nadále vůli zdokonalovat se "ve zbrani" a to i ve svém volném čase a na svoje náklady. I když tohle bylo důvodem, proč u nás mohli radioamatéři vůbec existovat, nemá dnes toto zvrácené uvažování v moderním světě místo. I přesto se mezi námi stále udržuje metoda výcviku ze studenoválečnických dob - šablonovitá metoda, která nerespektuje individualitu, schopnosti jednotlivce a nedovoluje poznat kouzlo, romantiku a svobodu, kterou telegrafie s sebou přináší. Bohužel je tato metoda v mírně pozměněné podobě propagována i na oficiálních stránkách české radioamatérské organizace a tím je fakticky nadále doporučována. Text byl bohužel asi 20 000x přečten...

Výuka Morse dle OK1XU

Pomiňme nemístnou "historickou" poznámku autora předcházejícího textu, který byl pořízen jako snímek, zachycující část webu ČRK. Anglosaský svět je silně komerčně orientován a kdo ho zná, není překvapen způsobem, jakým je propagována kniha Dave Finleye, N1IRZ (nikoli N1RZ) "Morse Code: Breaking the Barrier". Odsuzovat komerci je oblíbeným, laciným trikem, který zabírá, zejména v bývalých socialistických zemích. Bylo by však lépe si knihu přečíst, místo snahy udělat ze sebe znalce, hýřícího encyklopedickými znalostmi. Je sice třeba přiznat, že při propagování Kochovy metody se místy příliš tlačí na pilu. To však nesmí být důvodem k tomu, abychom přestali hledat efektivnější způsoby výuky.

print Formát pro tisk