Co zde najdete

Vyhledávání


Naše anketa

Požadujete QSK?
Počet hlasů: 39

DX Code of Conduct


VibroplexBegali

Kategorie: Elektronické klíče

Debouncer pro poloautomatické klíče

Všiml jsem si, že většina bugů při klíčování generuje "škrábavý" zvuk. Rychlý pohled na osciloskop ukázal, že tečkový kontakt bugu se obvykle dvakrát nebo třikrát odrazí na začátku každého sepnutí. Mé řešení tohoto problému bylo postavit obvod, který ignoruje jakékoli odražení kontaktu, ke kterému dojde během 10 milisekund po počátečním sepnutí.

Debouncer WX7G

(klikněte pro zvětšení,
zde si můžete stáhnout reprint původního článku ve formátu PDF)

Obvod využívá 4011 CMOS čip NAND a 60V/3A MOSFET IRF511 nebo IRF530. Čtyři hradla 4011 jsou zapojeny jako invertory. Je-li telegrafní klíč sepnutý, vstup U1A je na nízké úrovni (L). Výstup U1A přejde na vysokou úroveň (H) a nabíjí C2 přes D1. Vybíjecí cestu C2 tvoří R3. Časová konstanta R3 a C2 způsobí, že výstup U1B zůstane na úrovni (L) po 10 milisekund po otevření klíče. U1C a U1D invertují signál, který je přiveden do gate Q1. Odpor 220 ohmů v gate zabraňuje oscilacím a musí být umístěn u Q1. Chcete-li klíčovat zařízení s katodovým klíčováním, budete muset použít 400V MOSFET, např. IRF730. C1 blokuje vysokofrekvenční energii vstupující do obvodu a R2 chrání CMOS čip proti výbojům statické elektřiny. Obvod je napájen alkalickou baterií 9V, a odebírá tak málo, že baterie by měla vydržet několik let. Všechny součástky, použité v tomto zapojení jsou k dispozici na Radio Shack, pokud použijete IRF511 namísto IRF530.

Dave Cuthbert, WX7G, Hillsboro, Oregon
QST September 1992, p. 87

print Formát pro tisk