Zdroj: http://telegrafie.cz/./index.php?a=o-morse/cesky-morse-trener-sinus  •  Vydáno: 6.5.2021 20:12  •  Autor: OK1RR

Český Morse Trenér Sinus

Český Morse Trenér je určen k tréninku příjmu českých slov morseovky pro všechny, kteří již uspokojivě ovládají příjem všech znaků abecedy.

Trenér SinusZačátečníkům, kteří by v této fázi již měli začít s tréninkem morse bez zápisu - s “příjmem do hlavy“, Morse Trenér pomůže k prohloubení schopnosti rozlišit a rozpoznat jednotlivé znaky ve slově a k získání potřebného návyku pro rozpoznání celého slova. Všem operátorům pak zařízení slouží k postupnému odblokování příjmu morse směrem k vyšším rychlostem.

Tento zajímavý projekt najdete na stránkách Radka, OK1RAD.