Zdroj: http://telegrafie.cz/./index.php?a=tinykeyer/tinykeyer-versus-winkeyer-usb  •  Vydáno: 20.10.2016 2:27  •  Autor: OK1RR

Tinykeyer versus Winkeyer USB

Pokusím se odpovědět na otázku, proč byl vyvinut Tinykeyer, když už existuje Winkeyer USB a jestli to není vynalézání kola na hřídeli. Srovnejme tedy oba klíče:

  Tinykeyer Winkeyer USB 2.3 Winkeyer USB 3
Arduino Nano Rev. 3 - -
Mikrokontrolér Atmel ATmega328 Microchip 16F688 Microchip 16F1825
Digitální I/O 14 (z toho 6 možnost PWM výstupu) 12 12
Analogové vstupy 8 8 8
Paměť Flash 32 kB (2 kB obsazené zaváděčem) 4 kB 8 kB
SRAM 2 kB 256 B 1 kB
EEPROM 1 kB 256 B 256 B
Hodinový kmitočet 16 MHz 8 MHz 32 MHz
USB USB Mini externí externí

Ještě poznámku k Open Source – i mezi radioamatéry (zejména v USA) existuje řada těch, kteří tento druh software, příp. konstrukcí odmítají. Jsou přesvědčení, že duševní práce musí být odpovídajícím způsobem honorována a dobrý program tedy nemůže být zadarmo a navíc zcela otevřený. Pokud program takový je, nemůže být dobrý a je dokonce škodlivý, protože hackeři dostávají do ruky návod k ničení.

Tohle může v omezené míře platit třeba ve zbrojním průmyslu, v avionice či v lékařské elektronice, ale rozhodně ne mezi radioamatéry, kde by měl platit princip shared knowledge, tj. sdílených znalostí. Duševní práci je samozřejmě naprosto nutné odpovídajícím způsobem honorovat, o tom nemůže být řeči. Otázkou je, jsou-li jedinou formou honorování peníze – jsem hluboce přesvědčen, že taková orientace na peníze je ubohost. Platí-li princip shared knowledge, je odpovídající formou honorování zase duševní práce. Používáte-li takový software či konstrukci, zapojte se do projektu. Je přitom lhostejné, jde-li o týž projekt, nebo nějaký úplně jiný. Pokud neumíte programovat nebo vymýšlet konstrukce, nevadí – můžete pracovat na dokumentaci, překládat, lokalizovat, vytvářet doplňující soubory (různé seznamy apod.), kreslit schémata nebo vytvářet grafiku, organizovat hromadné nákupy součástek, shánět další doplňující informace atd. Uplatnit se může opravdu každý, dokonce i technický antitalent, který není s počítačem zrovna kamarád. Podstatná je totiž podpora – je-li dostatečná, je projekt prakticky nesmrtelný a časem může dosáhnout takových kvalit, o kterých se autorům placených aplikací či konstrukcí může jen zdát. Příkladů najdete stovky a nemusíte ani hledat příliš dlouho – například podklady pro tento web jsou napsány v Open Source software Libre Office, web běží v Open Source redakčním systému, server i můj počítač běží v Open Source operačním systému Linux a Open Source je pravděpodobně i prohlížeč, kterým si tento web prohlížíte. Je tedy logické, že se hlásím k Open Source, že jsem se zapojil do celé řady projektů a že vás touto cestou vybízím, abyste učinili totéž.

Nemám rád všelijaké „překomerčnělé“ programy a konstrukce a nerozumím myšlenkovým pochodům jejich autorů. Mrzí mě, že jsem se nechal „uvrtat“ k podpoře podobných aktivit (YPlog, LogPlus, Eagle, DX Atlas apod.) a vyhlašuji jim tedy stopku. Proto tu i na mém hlavním webu nenajdete např. recenze produktů DX Engineering nebo třeba dotykové pastičky 9A5N, pro ně jsou dveře zavřené.