Zdroj: http://telegrafie.cz/./index.php?a=o-morse/joinedupsending  •  Vydáno: 12.9.2016 16:03  •  Autor: OK1RR

Joinedupsending

Jeden ze starších článků Rogera, G3SXW upozorňuje na jeden častý nešvar při vysílání - chybějící nebo příliš krátké mezery mezi znaky. Jak takové "zmatlání" ovlivňuje čitelnost a srozumitelnost, je humornou formou podáno v článku, jehož originál byl uveřejněn v časopise FOCUS 2 (Spring '90).

G3SXW - Joinedupsending

G3SXW - Joinedupsending