Zdroj: http://telegrafie.cz/./index.php?a=vyuka/oc-tu-vlastne-bezi  •  Vydáno: 25.3.2015 6:53  •  Autor: OK1RR

Oč tu vlastně běží?

Nepředáváme zprávy ani nepřijímáme depeše, chceme se jen bavit s ostatními lidmi, kteří mají stejné zájmy. Chceme k tomu využít telegrafii kvůli jejím vlastnostem, které jsou v mnoha směrech nepřekonané i v době internetu a satelitních telefonů. Jenže nás k takovému bavení nikdo nepřipravoval a v češtině nelze k tomuto tématu najít prakticky nic.

Je to podobné, jako s Braillovým písmem. Nevidomí a slabozrací po celém světě mohou toto písmo použít a přitom využívat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, který znají. My, radioamatéři, použijeme "Morseovo písmo" ke komunikaci ve své mateřštině nebo v jazyce, který ovládáme.

Znalost telegrafie nás nijak nezbavuje nutnosti znát jazyk, ve kterém komunikujeme. Přesto mnoho radioamatérů věří, že pomocí telegrafie, zkratek a Q-kódů se domluví s kýmkoli na světě, že tyto znalosti pomáhají překonat jazykové bariéry. To je však jedním z největších omylů, právě toto přesvědčení ve skutečnosti bariéry vytváří. Neznalost jazyka spolu s omezenými znalostmi telegrafie, které jsou přizpůsobené spíš k předávání depeší než k reálné komunikaci jsou nejen charakteristickým rysem radioamatérů východního bloku, ale také příkladnou ukázkou nevzdělanosti a zabedněnosti.

Půjde nám tedy především o dvě věci:

Tyto požadavky se zdají být na první pohled velmi vysoké. Lhali bychom sami sobě, kdybychom tvrdili, že je to snadné. Cíle nedosáhneme za půl roku, je to běh na dlouhé trati. Je pravděpodobné, že do toho půjde jen ten, pro koho je to challenge, výzva. Ale není náhodou výzvou celé to naše hobby?