Zdroj: http://telegrafie.cz/./index.php?a=vyuka/morse-almanach-billa-pierponta-n0hff  •  Vydáno: 19.3.2015 12:27  •  Autor: OK1RR

Morse almanach Billa Pierponta, N0HFF

The Art and Skill of Radio-Telegraphy

William G. Pierpont, N0HFF

Umění a technika radiotelegrafie

Metodika výuky Morse je součástí snad každé provozní příručky. Lze tedy říci, že kolik je příruček, tolik je i metod. Ale málokterá je dobrá. Leckdo se Morse učil nebo mu byl učen, ale ne všichni uspěli. Návrat je pak těžký, říká se tomu EARL (zde to není jméno, ale Eat Another Raw Lemon). Nemusíte však kousat do citrónu, když vám někdo poradí. A dobrou radu pro vás máme.

Asi to nejlepší, na co můžete narazit, je právě knížka Billa Pierponta The Art and Skill of Radio-Telegraphy.

N0HFFAutor popisuje vlastní zkušenost - zkoušky na koncesi sice udělal už v roce 1930, ale problémy s příjmem měl stále, protože se učil tzv. "optickou metodou". S Morseovou abecedou se totiž seznámil pomocí tištěné tabulky, na které byly jednotlivé znaky znázorněny jako kombinace teček a čárek. To byla tehdy obvyklá metoda výuky, jenže špatná - např. Wireless Press píše již v roce 1922: "Nezkoušejte učit uši očima". V podobném tónu se nese i článek v QST z června 1923: "Prvním krokem při výuce Morse je naučit se nazpaměť kombinace teček a čárek podle tabulky. Vizuální fáze je však postradatelná, protože tyto kombinace stejně musí být převedeny do zvukové formy. Zvuk "dy dá" ve sluchátkách musí bezprostředně vyvolat v mozku písmeno A, aniž by před očima proběhla tečka a čárka. Zvukový obraz je však tím nejtěžším, co může začátečníka potkat. Pokud se dokážete odpoutat od teček a čárek, půjde vám to mnohem snadněji."

N0HFF telegrafoval více, než 70 let a přes 60 let telegrafii učil. Své zkušenosti popsal na 240 stránkách knížky, která se stala skutečným almanachem telegrafie. Radu v ní najde každý a dovolil bych si tvrdit, že bez znalosti této knížky není možné efektivně učit telegrafii. Jsou zde totiž popsány postupy, které z výuky telegrafie odstraňují pověstný "dril" a pokud se někdo chce Morse skutečně naučit, může být pro něj výuka zábavou. Princip je přitom jednoduchý - frekventant se nepřizpůsobuje metodě, ale metoda frekventantovi. Klade to sice větší nároky na učitele, který by měl něco vědět o funkcích mozku a ucha, ale je možné nejen vyhnout se zlozvykům, ale dokonce "přeučit" telegrafisty, kteří se Morse naučili "špatně". Podrobně je rovněž rozebrán postup "příjmu do hlavy" a komunikace pomocí Morse bez zápisu. To je slabinou většiny OK, i dobrých telegrafistů, kteří zvládají většinou jen rozdávat 599 nebo tzv. "dromedárskou klasiku" GE DR OM TNX FER CALL... Proto je škoda, že knížka zatím nebyla přeložena do češtiny. Můžeme vám tedy nabídnout pouze:

Nezbývá, než doufat, že se najde sponzor, schopný zafinancovat pořízení českého překladu této knížky. Za překlad a převedení do modernějšího operačního systému by stál rovněž program "Mill" Jima Farriora, W4FOK, který důsledně vychází ze zásad, popsaných v knížce, zejména z Kochovy metody (textová verze této knížky je rovněž součástí programu). Program "Mill" najdete zde a jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout zde.

Než se dočkáme českého překladu almanachu telegrafie N0HFF, seznamte se aspoň s jeho obsahem:

Část první - Výuka Morse

Kapitola 1 - Jak to dělat efektivně - nástin

Kapitola 2 - Principy rozvoje schopností a cesty k úspěchu

Kapitola 3 - Začínáme od ABC's (základy)

Kapitola 4 - Budujeme základní úroveň znalostí na solidních základech

Kapitola 5 - Praktická cvičení ke zdokonalení

Kapitola 6 - Jak rychle? - špatná otázka

Kapitola 7 - Poslouchat nebo "číst" - příjem "do hlavy"

Kapitola 8 - Příjem se zápisem

Kapitola 9 - Vysílání a ruční klíč

Kapitola 10 - Jiné klíče

Kapitola 11 - Další rozvoj schopností

Kapitola 12 - Jak dlouho bude trvat výuka?

Kapitola 13 - Paměť

Kapitola 14 - Jak funguje lidské ucho

Kapitola 15 - Časování

Kapitola 16 - Další metody - možnosti a komentáře

Kapitola 17 - Obvyklé chyby a co s nimi

Kapitola 18 - Počítačové programy a magnetofonové pásky k výuce a zdokonalování

 

Část druhá - zajímavé související věci

Kapitola 19 - Stručná historie telegrafie Morse

Kapitola 20 - Výuka American Morse Code

Kapitola 21 - Metody, které se nedoporučují

Kapitola 22 - Slova k procvičení

Kapitola 23 - Ujistěte se, že jste rozuměli

Kapitola 24 - Šířka pásma a klíčovací zákmity (kliksy)

Kapitola 25 - Kurzy Morse a pomůcky, používané v minulosti

Kapitola 26 - Závody v rychlosti (rychlotelegrafie)

Kapitola 27 - Zkratky

Kapitola 28 - Jak často se vyskytují písmena

Kapitola 29 - Výzkumy Dr. Kocha

Kapitola 30 - Candlerův systém

Kapitola 31 - tzv. Farnsworthova metoda

Kapitola 32 - Jiné abecedy

Kapitola 33 - Stručná historie vývoje požadavků na koncesi v USA a armádní výcvik

Kapitola 34 - Příklady, vysvětlující podstatu skutečného umění

 

Dodatek - textový soubor k procvičení Morse